Регистрација .СРБ домена

Вук Стефановић Караџић

Регистрација .СРБ домена се одвијала у два одвојена периода, због поштовања права постојећих регистраната .RS домена, а у складу са Правилником о почетку рада .срб TLD регистра.

За објашњење основних појмова (регистрант, овлашћени регистар, итд) погледајте: Регистрација националних домена.

1. Период права прече регистрације .СРБ домена

Период права прече регистрације .СРБ домена за кориснике који већ имају .RS домене трајао је од 27. јануара до 1. августа 2012. Током овог периода право регистрације .СРБ домена имали су само корисници .RS домена.

Промотивна цена регистрације .СРБ домена током овог периода износила је 1 динар (ово је цена коју РНИДС наплаћује овлашћеним регистрима), а домени су регистровани на годину дана. За кориснике .RS домена иста цена је важила до 1. новембра, ако нису искористили право прече регистрације за све своје .RS домене, односно ако им је остао неки “неупарен” .RS домен.

Подношење захтева за регистрацију .СРБ домена обавља се преко овлашћених регистара.

2. Период слободне регистрације .СРБ домена

1. августа 2012. је почела слободна регистрација .СРБ домена (дакле, могли су га регистровати и они који немају већ регистрован .RS домен), по праву првенства (first-come, first-served принцип). То практично значи, да ако пристигну два или више захтева за регистрацију истог .СРБ домена, биће прихваћен само први пристигли захтев.

У периоду слободне регистрације цена .СРБ домена износи 500 динара, док је цена поддомена (.пр.срб, .орг.срб, .обр.срб и .од.срб) 250 динара. Ово нису цене за крајње кориснике тј. регистранте .СРБ домена, већ цене које РНИДС наплаћује овлашћеним регистрима.

Регистрација .СРБ домена је могућа у оквиру следећих адресних простора:

  • СРБ – за све заинтересоване кориснике, без обзира да ли су правна или физичка лица, домаћа или страна
  • ПР.СРБ – за пословне кориснике, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица и предузетници
  • ОРГ.СРБ – за пословне кориснике који су непрофитне организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
  • ОБР.СРБ – за пословне кориснике који су образовне установе и организације, без обзира да ли су домаћа или страна правна лица
  • ОД.СРБ – за физичка лица, без обзира да ли су домаћа или страна

ПРЕУЗМИТЕ: Општи услови о регистрацији назива националних интернет домена